Do góry

Rekrutacja


Rekrutacja na nowy rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, na nowy rok szkolny 2016/2017 trwa od 14 do 31 marca 2016 roku. W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, obowiązkiem wychowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2010 roku. Dodatkowo prawo do wychowania przedszkolnego mają również dzieci urodzone w roku 2011 (jednak one nie mają takiego obowiązku). Natomiast obowiązkiem szkolnym a więc zapisem do klasy pierwszej objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 roku czyli te, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyły lub ukończą siedem lat. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w „Regulaminie Rekrutacji” umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkolnym pod numerem telefonu 17 7748216.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć ferii zimowych, który jest realizowany w naszej szkole w dniach 15.02.2016 – 28.02.2016

Czytaj więcej...

Kryteria oceniania


Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami oceny uczniów. Dostęp do artykułów wymaga podania loginu i hasła, które zostały przekazane przez Dyrektora szkoły.

Czytaj więcej...

Przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II


 Już wkrótce będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia w Kościele. Kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana XXIII, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła Katolickiego jest wydarzeniem na, które oczekiwano od wielu lat. Czy uroczystość religijna związana z kanonizacją Patrona naszej szkoły będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym to zależy od nas samych …

Czytaj więcej...

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 !


Corocznie w całym kraju w szkołach podstawowych a więc również i w naszej szkole organizowany jest sprawdzian  uczniów klas szóstych na zakończenie szkoły podstawowej.W trwającym roku szkolnym 2013/2014 termin sprawdzianu ustalony został na dzień: 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 900‎  – jest to wtorek.

Czytaj więcej...